Các cuộc biểu tình của EUR / USD trước Hội nghị thượng đỉnh EU, hướng tới năm 2020, và trong tương lai gần. Đó là một động thái đáng kể bằng EUR / USD.

Một số nhà phân tích dự đoán USD sẽ tăng thêm sau đợt tăng giá đó và chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng ta có thể đưa ra dự đoán về việc USD sẽ tăng giá bao nhiêu trước năm 2020.

Đầu tiên, Liên minh châu Âu rất chặt chẽ và có lẽ sẽ không có vấn đề kinh tế lớn nào, không có cách nào khác. Liên minh châu Âu, nơi có GDP tập thể khoảng 17 nghìn tỷ đô la, rất mạnh và nếu trở thành một thực thể gắn kết thì nó sẽ có thể thực thi ý chí của mình đối với tất cả các quốc gia thành viên.

Liên minh châu Âu cũng rất lớn và điều này sẽ làm cho tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn ở nhiều quốc gia EU. Liên minh châu Âu có thể đặt một sự kìm hãm đối với tất cả các quốc gia mà nó chọn.

Sau đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, được tạo thành từ 49 tiểu bang riêng biệt. Đó là một thực thể rất gắn kết và nó có thể có thể kìm hãm tất cả các trạng thái khác.

Vấn đề rất nhỏ với Hoa Kỳ là nó cũng có đồng tiền yếu hơn Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ cũng không có đối tác thương mại chi phối như Liên minh châu Âu.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu khá gần nhau. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ có sức mua lớn hơn Liên minh châu Âu.

Về cổ phiếu và trái phiếu, các cuộc biểu tình EUR / USD vì Liên minh châu Âu đang cố gắng buộc mỗi quốc gia tham gia. Điều này sẽ dẫn đến những tác động rất tiêu cực đối với EUR / USD, đối với cả cổ phiếu và trái phiếu.

Ngoài ra, không có loại tiền tệ giao dịch nào thực sự đáng xem ngay bây giờ ngoài EUR / USD vì nó đang trên một xu hướng tăng và không có cách nào nó có thể giảm xuống. Đó có lẽ là lý do chính khiến EUR / USD cũng tăng cao.

Sự lãnh đạo ở châu Âu có rất nhiều thách thức phía trước. Họ sẽ ở vào vị trí mạnh mẽ để có được bất cứ điều gì họ muốn với Liên minh châu Âu.

Hãy nhớ rằng khối thống nhất bây giờ là khối mạnh nhất trên trái đất. EU có rất nhiều đầu mối chính trị đến nỗi một nước Đức thống nhất hiện đang cố gắng thiết lập sự thống trị của mình đối với khối.

Người chiến thắng lớn khác trong Liên minh châu Âu là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể đơn giản đàm phán các thỏa thuận thương mại và chính sách với Liên minh châu Âu và tất cả điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm thuế lớn đối với công dân Hoa Kỳ.

Liên minh châu Âu có rất nhiều thách thức kinh tế phía trước và không rõ chính trị sẽ đi theo hướng nào. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu có thể sẽ là một lực lượng được tính toán trong nhiều năm tới.

Back to Top