Dự báo Dax 30 & FTSE 100 cho Tuần trước là một cuộc khảo sát triển vọng thị trường nhìn vào tuần tới trước Vương quốc Anh. Dax là viết tắt của Deutsche Bank, vì vậy điều này tương tự với Chỉ số Dax 30 của họ.

Báo cáo này xem xét nền kinh tế Vương quốc Anh, thị trường và các công ty ở Anh và các nước ở châu Âu. Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp với chỉ số Dax 60. Nếu bạn coi đó là điều hiển nhiên, thì bạn sẽ phải chịu sự tổn thương của nền kinh tế G20 trong sáu tháng tới.

Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra Chỉ số FTSE 100 trong giai đoạn này và sau đó nhìn lại Chỉ số FTSE 30 hàng ngày. Dự báo FTSE 100 cho Tuần trước cung cấp ảnh chụp nhanh về thị trường và hiển thị trạng thái của thị trường hôm nay, ngày mai và tuần tiếp theo. Tất cả các cổ phiếu và chỉ số được liệt kê trong một báo cáo ngắn này, có thể được tải xuống từ liên kết trang web dưới đây.

Chỉ số FTSE 100 được xuất bản mỗi ngày và được cập nhật trong suốt ngày giao dịch. Chỉ số chứa tất cả các cổ phiếu của Vương quốc Anh và châu Âu và tất cả các công ty được liệt kê dưới 10 công ty hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Nếu bạn có một phút để tải xuống Chỉ số FTSE 60 trên trang web FTSE, thì bạn có thể thấy rằng bạn có thể so sánh các điểm dữ liệu của hai chỉ mục này. Bạn cũng có thể vẽ chỉ số Dow Jones và chỉ số 100 của Standard & Poor.

Bạn có thể thấy cổ phiếu và chỉ số nào ở mức cao nhất trong mỗi khoảng thời gian và cổ phiếu và chỉ số nào ở mức thấp nhất. Luôn luôn là tốt nhất để sử dụng nhiều chỉ mục cùng nhau, bởi vì bạn không muốn làm việc quá nhiều về biến động của một chỉ số trong cùng một ngày với một chỉ số khác.

Miễn là bạn tải xuống và chạy các báo cáo, thì bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi so sánh kết quả của các biểu đồ này trong suốt khoảng thời gian. Nhưng nếu bạn không, thì bạn cần phải tự làm một số biểu đồ.

Chỉ số Dow Jones và FTSE 100 vẫn chưa hoàn toàn đứng đầu bảng xếp hạng cho tất cả các chỉ số được kết hợp, nhưng bạn có thể thấy mức trung bình của cả hai trong khoảng thời gian. Ví dụ, trong những ngày trước cuộc suy thoái kinh tế vừa qua, khi chỉ số Dow Jones và FTSE 100 tăng, và S & P500 đã giảm, bạn có thể dự đoán rằng cuộc suy thoái cuối cùng sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, cũng có một số báo cáo chính đặt ra ngành nào được thiết lập để phát triển, ngành nào được thiết lập để thu hẹp và ngành nào được thiết lập để được và mất. Đây là những yếu tố quyết định khi bạn nhìn vào biểu đồ cho tương lai của tháng của nền kinh tế.

Cũng có thể dự đoán các lĩnh vực cụ thể được thiết lập để đạt được và dự đoán các lĩnh vực được thiết lập để mất. Đây là thông tin tuyệt vời cho bất cứ ai nhìn vào những tháng tới cho thị trường chứng khoán.

Một số dữ liệu khác có sẵn trong Báo cáo Dax 30 & FTSE 100 cho báo cáo Tuần trước bao gồm: sản xuất công nghiệp, trực tiếp FTSE Australia; FTSE Hàng hóa năng suất cao và tin tức kinh tế và biến động cao. Với dữ liệu từ GfK và Thomson Reuters, các báo cáo này có thể cung cấp cho bạn thông tin mà bạn có thể sử dụng để đưa ra một số quyết định sáng suốt.

Back to Top