Mỗi người dự báo thị trường chứng khoán chuyên nghiệp sử dụng một hệ thống dự đoán thị trường chứng khoán để xác định khi nào họ nên bán và ai sẽ rút ngắn khi thị trường thay đổi hướng. Đối với những người không phải là chuyên gia, bạn có thể bị bỏ qua phần phân tích này.

Lựa chọn của bạn là để bạn cố gắng tự quyết định khi nào thị trường sẽ tăng hay giảm dựa trên xu hướng của thị trường. Hoặc bạn có thể dựa vào dự báo thị trường chứng khoán mà bạn đã mua. Điều quan trọng là bạn phải quyết định trước cái nào là tốt nhất cho bạn sử dụng.

Nếu bạn mua một trong nhiều dự báo của thị trường chứng khoán bao gồm thông tin về thời điểm bạn có thể bắt đầu các vị trí ngắn hoặc dừng các vị trí ngắn, bạn sẽ cần sử dụng máy tính để xác định xem bạn nên bắt đầu hoặc dừng các vị trí ngắn. Điều này sẽ giúp xác định khi nào bạn có thể giao dịch và mục tiêu của bạn là gì.

Nếu bạn chọn sử dụng một hệ thống bao gồm các tùy chọn, bạn sẽ cần biết bạn có thể đủ khả năng để mất bao nhiêu, bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu vốn và khi nào bạn có thể giao dịch. Bạn có thể cần sử dụng nhiều hợp đồng tùy chọn và tạo mô phỏng của riêng mình để xác định xem bạn có thấy thoải mái với lựa chọn của mình không.

Để thực hiện dự báo thị trường chứng khoán tốt hơn, trước tiên bạn cần hiểu cách bạn sẽ có thể dự đoán thị trường sẽ đi về đâu. Dự báo sẽ sử dụng dữ liệu thị trường như đường trung bình động ba tháng; tính trung bình cho một khung thời gian cụ thể và các đầu vào khác mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thị trường sẽ diễn ra như thế nào.

Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ về dự báo thị trường chứng khoán là bạn cần xác định khi nào bạn cần bắt đầu hoặc ngừng giao dịch. Hầu hết mọi người bắt đầu đầu tư vào mùa xuân. Nếu bạn không muốn có cơ hội thị trường sẽ duy trì trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể muốn đợi cho đến khi mùa Madness tháng ba kết thúc.

Thị trường thường theo một mô hình trong những tháng mùa hè. Trong vài tuần cuối của tháng 7 và vài tuần đầu tiên của tháng 8, bạn có thể bắt đầu thấy các kiểu mua và mua ngắn được thiết lập. Các thương nhân thường sẽ bắt đầu mua và quần short thường muốn ở lại trong khi thị trường vẫn ở hoặc gần cao.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8, thị trường sẽ chờ thời tiết trở nên mát mẻ hơn và đó là lúc nó sẽ bắt đầu giảm. Một khi thị trường ổn định xu hướng giảm, hoạt động sẽ được giới hạn trong việc bao quát và tìm kiếm thêm hỗ trợ.

Có nhiều loại dự báo thị trường khác nhau có sẵn. Tất cả trong số họ sẽ cung cấp các khuyến nghị khác nhau tùy thuộc vào thị trường hiện tại.

Dự báo có chứa xu hướng thị trường có thể được sử dụng làm hướng dẫn khi nào nên bắt đầu hoặc dừng vị trí. Những dự báo này nên được sử dụng khi thị trường đang có xu hướng giảm.

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng xu hướng thị trường để xác định khi nào nên đi dài và khi nào bắt đầu và dừng các vị trí ngắn. Sử dụng các dự báo này là một cách tốt để tránh bị cuốn vào những thăng trầm hàng ngày của thị trường và cũng sẽ cho bạn ý tưởng về việc thị trường sẽ đi về đâu.

Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch cổ phiếu, bạn sẽ muốn chú ý đến dự báo thị trường chứng khoán mà bạn đã chọn. Hai điều quan trọng nhất cần nhớ là bạn cần sử dụng hệ thống để giúp bạn xác định khi nào nên bắt đầu và dừng giao dịch và bạn cần sử dụng hệ thống để có hiệu suất tốt nhất có thể.

Back to Top