Nếu bạn đang vật lộn với nợ nần, bạn có thể muốn xem xét giảm nợ trong trường hợp hạ cấp trong tương lai. Mặc dù đây là một chiến thuật rõ ràng, nhưng nó thường bị bỏ qua bởi nhiều con nợ, những người đấu tranh để trả nợ. Chiến lược này được sử dụng tốt nhất nếu khoản nợ của bạn không gây rủi ro cho tình trạng tài chính và khả năng trả nợ của bạn.

Có ba loại đánh giá chính; Tiêu chuẩn, kém và xuất sắc. Mỗi người có cách tiếp cận riêng để tính chi tiết thanh toán của mình. Xếp hạng nợ xấu cung cấp một dấu hiệu về cách bạn sẽ trả giá khi bạn cố gắng trả nợ. Xếp hạng nợ tốt cung cấp thông tin cụ thể hơn về khả năng tài chính của bạn, giúp bạn chắc chắn hơn khi bạn có thể đủ tự tin để vay tiền từ các tổ chức tài chính.

Xếp hạng tốt có nghĩa là chi tiết thanh toán của bạn đủ để trả nợ đúng hạn. Nếu bạn không thể thanh toán các khoản thanh toán nợ của mình, xếp hạng sẽ phản ánh điều này. Số tiền thanh toán của bạn phải đủ để cho phép bạn đáp ứng các khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu của bạn và giữ các khoản thanh toán nợ của bạn trong mức tối thiểu hàng tháng.

Khả năng trả nợ được tính dựa trên thu nhập của bạn cũng như số tiền nợ của bạn. Khả năng trả nợ là tổng số các con số trả nợ như tổng số tiền trả nợ hàng tháng của bạn, số liệu trả nợ hàng năm và trả lãi cho các khoản nợ của bạn.

Một khoản nợ chưa thanh toán là một khoản nợ mà bạn phải trả vào cuối tháng bất kể bạn có đủ thu nhập hay không. Do đó, một phần khả năng trả nợ mà một công ty tính toán cho con nợ có thể là một giả định về việc họ có thể trả khoản trả nợ của tháng đó hay không.

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là phải chú ý đến chi tiết thanh toán. Con nợ không bao giờ nên dựa vào một khoản thanh toán nhất định để đủ để đáp ứng nghĩa vụ trả nợ của họ. Họ nên có một kế hoạch thanh toán thực tế và chọn một số tiền nằm trong khả năng và khả năng trả nợ của họ.

Xếp hạng nợ kém thường được gây ra bởi lịch sử tín dụng kém. Một trong những điều đầu tiên mà các chủ nợ nhìn vào khi họ thấy chi tiết thanh toán của bạn là điểm tín dụng của bạn. Nếu bạn không thể trả nợ đúng hạn, nhà phát hành sẽ không xem xét bạn cho việc xử lý nợ tiếp theo.

Bạn phải nhận ra rằng đây là một khoản vay, không phải một món quà. Điều rất quan trọng là trả lại khoản vay và trả đúng hạn. Không có những điều như một bữa ăn trưa miễn phí.

Có một số khoản thanh toán nhất định không được xem xét khi bạn xem xét thanh toán thế chấp hoặc cho vay và nợ thẻ tín dụng khác. Chúng bao gồm các khoản phí trễ, hình phạt và một số liên quan đến bất kỳ khoản phí ngân hàng nào mà người cho vay có thể tính phí cho bạn.

Bạn cũng phải lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán mà bạn thực hiện đều có mục đích và người cho vay phải thu thập thêm thu nhập đến hạn. Tất cả các khoản nợ sẽ được sử dụng để trả các khoản tiền gốc cũng như tiền lãi. Trừ khi bạn không có khả năng thanh toán, sẽ không khôn ngoan khi tuyên bố phá sản.

Khả năng trả nợ của bạn sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập mà bạn có và các vấn đề trả nợ mà bạn có. Số tiền vốn chủ sở hữu mà bạn có trong nhà là một yếu tố quan trọng khi xem xét số tiền bạn có sẵn để trả. Nếu bạn có một tài sản trị giá khoảng 600.000 đô la, rất có thể bạn sẽ cần phải xem xét việc vay một khoản vốn chủ sở hữu nhà.

Khả năng trả nợ đầy đủ của bạn là một cân nhắc khác khi bạn xem xét giải quyết nợ. Bởi vì con nợ sẽ cần tìm một nguồn thu nhập để trả các khoản nợ của mình, nên sẽ cần phải tìm một nguồn tài chính để thực hiện việc giải quyết nợ. Nếu con nợ thiếu khả năng kiếm đủ tiền mặt cho các yêu cầu tài chính trong tương lai của mình, việc giải quyết nợ sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn nữa.

Back to Top